MBSR

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) to 8-tygodniowy program redukcji stresu w oparciu o uważność. Został opracowany w 1979r przez profesora Jona Kabat-Zinna oraz jego współpracowników z uniwersytetu medycznego w Worcester (Massachusetts, USA). Adresowany jest do osób, które chcą lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach i mieć realny wpływ na jakość swojego życia.

Program jest fenomenem na skalę światową. Zdobywa coraz większą popularność w Stanach Zjednoczonych i Europie, znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia, między innymi w służbie zdrowia, edukacji, biznesie.

Kurs MBSR nie jest żadną formą terapii, jest treningiem umysłu opartym o świeckie techniki medytacyjne rozwijające wrodzone zdolności każdego człowieka.

Realizowany jest zgodnie z międzynarodowymi standardami. Chroniony prawem autorskim, może być prowadzony jedynie przez certyfikowanych nauczycieli. 

 

Do udziału w programie nie jest potrzebne żadne przygotowanie ani doświadczenie.

Wyniki licznych badań naukowych potwierdzają skuteczność programu i dowodzą, że poprzez systematyczny trening uważności człowiek może przekroczyć swoje ograniczenia i osiągnąć istotne korzyści. 

Badania naukowe:

 • "CZY medytacja naprawdę DZIAŁA?", Stanisław Radoń


 

Korzyści:

 • lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami, uporczywymi myślami i bólem

 • zwiększenie odporności na stres, depresję, uzależnienia

 • zredukowanie lub złagodzenie dolegliwości psychosomatycznych wywołanych stresem

 • poprawa samopoczucia psychicznego i fizycznego

 • zwiększenie pewności siebie, samoakceptacji i radości życia

 • wzmocnienie koncentracji, pamięci, kreatywności

 • dokonywanie świadomych wyborów w miejsce automatycznych reakcji

 • poprawa jakości życia, doświadczanie go w pełni i odnalezienie spokoju wewnętrznego 

 • zwiększenie satysfakcji w relacjach i związkach


 

Cena: 1100 zł

 • zniżki dla emerytów i studentów

 • możliwość płacenia w ratach

Przebieg:

 • bezpłatna i niezobowiązująca konsultacja indywidualna przed podjęciem decyzji o uczestniczeniu w kursie (omówienie programu, specyfiki i zasad)

 • 8 spotkań w grupie (6 - 12 osób) po 2,5 – 3 godzin jeden raz w tygodniu

 • „Dzień Uważności” – jeden trening 7-godzinny w drugiej połowie kursu

 • konsultacja indywidualna po zakończeniu kursu

 • samodzielne ćwiczenia wykonywane codziennie w domu na podstawie otrzymanych instrukcji, materiałów szkoleniowych oraz 3 nagrań audio (skanowanie ciała, uważna joga, medytacja bieżącej chwili).


 

Program:

Tydzień 1. Czym jest uważność i jak jej doświadczamy.

Kierowanie uwagi na chwilę bieżącą i przyjmowanie postawy „umysłu początkującego”. Ćwiczenie „ skanowanie ciała” (zwiększanie świadomości własnego ciała).

Tydzień 2. Postrzeganie świata i siebie.

Działanie na „automatycznym pilocie” a uważność. Potencjał tkwiący w świadomym i nieosądzającym postrzeganiu. Uważna samoobserwacja. Wprowadzenie do medytacji na siedząco z uważnością na oddech.

Tydzień 3. Uważna praca z ciałem.

Uświadamianie sobie własnych ograniczeń i  radzenie sobie z nimi. Wypracowanie życzliwego i troskliwego stosunku do własnego ciała. Istota przyjemnych doświadczeń. Delikatne ćwiczenia rozciągające i wzmacniające.

Tydzień 4. Stres a uważność.

Istota stresu. Czynniki wyzwalające stres. Uważne obserwowanie reakcji na stres. Medytacja na siedząco z uważnością na oddech, doznania z ciała i ciało jako całość.

Tydzień 5. Uważnośc na myśli.

Obserwacja pojawiających się myśli, osądów i wzorców myślowych, które intensyfikują stres. Medytacja na siedząco z uważnością na oddech, doznania z ciała, ciało jako całość, myśli i emocje.

Tydzień 6. Uważnośc na emocje.

Współwystępowanie myśli i emocji. Obserwacja pojawiających się emocji bez utożsamiania się z nimi. Radzenie sobie z trudnymi emocjami.

Dzień Uważności.

Utrwalenie i pogłębienie własnej praktyki uważności. Najczęściej odbywa się między 6 a 7 tygodniem kursu, w sobotę lub niedzielę. Trwa 7 godzin i przebiega w ciszy.

Tydzień 7. Uważna komunikacja.

Uważność w relacjach z innymi. Style komunikowania wspierające i utrudniające porozumienie. Zastosowanie poznanych dotąd narzędzi w kontekście uważnej komunikacji.

Tydzień 8. Podsumowanie kursu. Plany na przyszłość.

Omówienie doświadczeń z kursu. Formułowanie krótkoterminowych i długoterminowych celów w kontekście uważności.